Om Stine Nyegaard

Jeg er uddannet kognitiv psykoterapeut, coach og mentor og har gennem de sidste 14 år arbejdet med børn, unge og voksne. Jeg tilbyder kognitiv terapi til alle og har arbejdet med persontyper kendetegnet ved mange forskellige problematikker.

Det som jeg er optaget af i min terapi, er at hjælpe mennesker til at komme tættere på det liv de ønsker at leve, uden at være begrænset af eksempelvis angst, depression, lavt selvværd, mistrivsel eller rusmidler.

Jeg fik tidligt i mit arbejdsliv en interesse for kognitiv terapi, da jeg oplevede at det var en terapiform, som gjorde en forskel for de mennesker jeg arbejdede med.
Jeg har haft en arbejdssituation, som har muliggjort at jeg har kunnet træne, udvikle og praktisere kognitiv terapi.

Mit faglige fundament er den kognitive terapi, men jeg finder også inspiration i andre terapeutiske retninger.

Jeg samarbejder meget gerne med kommuner, efterskoler, institutioner og lignende.

Ved siden af jobbet som selvstændig psykoterapeut er jeg ansat i Svendborg kommune som rusmiddelbehandler. Jeg er desuden købt af Langeland kommune som konsulent i projektet Handlekompetente Unge, som har til formål at flere unge begynder på en uddannelse eller i ordinær beskæftigelse.

Se mit CV
Kontakt mig
Hvad jeg tilbyder