Ung i mistrivsel

Der er mange unge i Danmark, der mistrives og det viser sig eksempelvis ved en følelse af ensomhed, skolevægring eller konflikter i relationer.

Min erfaring er at en tidlig og forebyggende indsats kan forhindre problematikken i at udvikle sig.
I rådgivningen og terapien til unge i mistrivsel tager jeg udgangspunkt i et anerkendende og motiverende perspektiv.

Herunder er beskrevet nogle typiske reaktioner hos børn og unge, som mistrives.

Adfærdsmæssige reaktioner:

 • Aggressioner
 • Svært ved at kontrollere deres impulser
 • Svært ved at etablere sociale kontakter
 • Stort fravær i skolen
 • Svært ved at koncentrere sig
 • Indgår i mobberelaterede situationer
 • Har mange konflikter
 • Opsøger uforholdsmæssig meget voksenkontakt
 • Trækker sig fra sociale fællesskaber

Psykiske reaktioner:

 • Tristhed
 • Føler sig misforstået
 • Svært ved at bearbejde følelser og impulser på en god måde
 • Ensomhed
 • Skyldfølelse
 • Angst og bekymring

Fysiske reaktioner

 • Stor uro
 • Hovedpine
 • Mavepine og kvalme
 • Søvnbesvær
 • Appetitændringer
 • Kraftig reaktion på småskader

Kilde: Psykiatrifonden

Læs om rusmiddelrådgivning