Rusmiddelrådgivning

Jeg har siden 2007 arbejdet med mennesker med rusmiddelproblematikker og tilbyder derfor også rådgivning/terapi for rusmiddelproblematikker.

I behandling for rusmiddelproblematikker anvendes MI og kognitiv terapi. Min erfaring er at en rusmiddelproblematik, ofte er et udtryk for mistrivsel og jeg arbejder derfor både med den aktulle rusmiddelproblematik, men forsøger også at finde den bagvedliggende årsag, til at rusmiddelproblmatikken er opstået.

Jeg har ved af erfaring at høj grad af diskretion kan være nødvendigt i forhold til behandling af en rusmiddelproblematik og dette kan både jeg og mine lokalers beliggenhed tilbyde.

Projekt Anonym Stofmisbrugbehandling

Jeg har i 2011 været med til opstart og senere implementering af Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling forkortet PAS.

PAS var til at begynde med et forsøgsprojekt, fordi man havde en hypotese om at det nogle mennesker man ikke så i misbrugsbehandling grundet kravet om registrering med cpr-nummer.

PAS tilbød således anonym stofmisbrugsbehandling til borgere i arbejde eller uddannelse.

Projektet blev så stor en succes at det nu er blevet et permanent indført tilbud.

Link til evalueringsrapport

Move

Jeg har været perioden 2014 til 2018 været med til udvikling og afprøvning af Move, et projekt under Socialstyrelsen og Center for Rusmiddelforskning, som havde til hensigt at afprøve evidensbaseret metoder i misbrugsbehandling.

I Move tilbydes 12 samtaler efter en struktureret dagsorden. Der anvendes en manualbaseret behandling med udgangspunkt i MI og Kognitiv Terapi.

Fra evalueringsrapporten i Move beskrives:
MOVE er afprøvet som led i “Metodeprogrammet om stofmisbrugsbehandling” i ni kommuner fra 2014 til 2018. En ny undersøgelse viser, at 47 pct. af de unge, som blev interviewet 21 måneder efter indskrivning, er stoffrie. De unge har også væsentlig lavere grad af kriminalitet og øget uddannelsesaktivitet.

Den nye evaluering bekræfter resultaterne af den tidligere effektundersøgelse, som viste, at MOVE fastholder de unge i behandling, og 50 procent af de unge var stoffri 9 måneder efter indskrivning.

Link til evalueringsrapport

Kontakt