Angst

Angst er en naturlig reaktion på oplevet fare, men nogle mennesker reagerer på begivenheder eller situationer som ikke almindeligvis udløser angst. De fysiske symptomer på angst kan være:

  • Hjertebanken
  • Sveden
  • Rysten
  • Mundtørhed
  • Tænderklapren
  • Åndenød/vejrtrækningsproblemer
  • Kvælningsfornemmelser
  • Svimmelhed

De psykiske symptomer på angst kan være uro og bekymringer. Angst vil ofte afholde en fra at gøre ting, som man i virkeligheden har lyst til at kunne. Angst er derfor ofte forbundet med nedsat livskvalitet og nedsat funktionsevne.

Jeg oplever i klinikken borgere hvor deres angst eksempelvis kommer til udtryk ved angst for at være sammen med mange mennesker, køre i bus eller ringe til en arbejdsgiver.

Jeg oplever også borgere som er angste for ikke at slå til som eksempelvis forældre, ægtefælle eller kollega.

Uanset arten af angst og dens indflydelse arbejder jeg i terapien med at man lærer at møde sig selv med medfølelse i stedet for fordømmelse ved at man opnår indsigt i angstens funktion.

Ved at opnå indsigt i angstens funktion kan man begynde at omstrukturere sine tanker omkring sin angst og i et passende tempo begynde at eksponere sig selv for angsten.

Læs om depression