Hvad tilbyder jeg

Jeg tilbyder i udgangspunkt kognitiv psykoterapi til alle.
Jeg har gennem de sidste 14 år opnået stor erfaring i at arbejde med angst, herunder social angst, depression, unge i mistrivsel, det at være vokset op i en familie med misbrug og lavt selvværd.

Min terapi er kendetegnet ved høj grad af hurtig relationsdannelse, tryghed, professionalisme og at jeg brænder for at hjælpe mennesker til et liv i bedre trivsel.

I terapien anvender jeg Kognitiv Adfærdsterapi og trejdebølge terapierne Metakognitiv Terapi, Mindfulness, ACT, og Medfølelsesfokuseret Terapi.

Ligesom mennesker er individer skal kognitiv terapi også foregå individuelt, men der er nogle gennemgående elementer i en kognitiv terapisession – som du kan se i boksen.

Hvad er kognitiv psykoterapi?
  • Gennemgående elementer i en terapisession:
  • Der arbejdes ud fra en fælles aftalt dagsorden

  • Ud fra en sokratisk dialog identificeres den problemstilling, som der skal arbejdes med i dagens terapisession

  • Enten i terapilokalet eller ved træning udenfor terapilokalet, arbejdes der med den fælles definerede problemstilling

  • Der aftales et fokus der skal arbejdes med til næste samtale

  • Dagens terapisession evalueres, således at jeg er sikker på at vi arbejder med det, som giver mening for dig